Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

The electoral participation of citizens residing abroad in national elections. The analysis of law and practice of national elections in Poland in the context of other countries’ cases

Tytuł:
The electoral participation of citizens residing abroad in national elections. The analysis of law and practice of national elections in Poland in the context of other countries’ cases
Udział obywateli przebywających za granicą w wyborach krajowych. Analiza rozwiązań prawnych i organizacji wyborów w Polsce na tle innych krajów
Autorzy:
Lesińska, Magdalena
Współwytwórcy:
Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Data publikacji:
2014-12
Słowa kluczowe:
partycypacja wyborcza
diaspora
Polonia and Poles abroad
external voting
electoral participation
wybory krajowe
Polonia i Polacy za granicą
Linki:
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6441  Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Książka
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
Celem tekstu jest przedstawienie rozwiązań prawno-instytucjonalnych przyjętych w różnych krajach dotyczących udziału obywateli danego kraju, którzy przebywają poza jego granicami, w wyborach mających miejsce w tym kraju (tzw. „głosowanie zagraniczne”). W szczególności analiza dotyczy rozwiązań obowiązujących współcześnie w Polsce, z uwzględnieniem ich zmian w ciągu ostatniego wieku. Przedstawiony jest przegląd obowiązujących rozwiązań oraz praktyki organizacji wyborów krajowych za granicą oraz modele głosowania za granicą na przykładzie wybranych państw. W tekście omówione są procedury rejestracji na listę wyborców oraz możliwe tryby oddania głosu za granicą oraz ich rozwój w czasie, który odzwierciedla przemianę instytucji „głosowania zagranicznego” w kierunku większej powszechności i dostępności. Przedmiotem rozważań są także istniejące dylematy związane z wdrożeniem głosowania za granicą w praktyce, w tym dotyczące biernego prawa wyborczego (miejsc w ciałach przedstawicielskich dedykowanych przedstawicielom diaspory).

The main aim of the paper is to present the legal and institutional framework related to participation of citizens residing abroad in national elections (so called external voting) implemented in various countries. In particular, the legal framework existing in Poland is a subject of detailed analyses, including the changes over the last century. A review of present legal and organizational solutions connected to external voting is presented in the text, as well as national models based on cases of selected states. The possible procedures of registration and voting from abroad and their development in time (reflecting the transformation of external voting towards better accessibility and universality) are also discussed in the paper. The subject of analysis are existing dilemmas related to implementation of voting from abroad in practice, including passive voting rights (the seats in parliament dedicated to diaspora representatives).

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki cookie wykorzystywane są do obsługi i zarządzania stroną internetową oraz umożliwiają korzystanie z jej usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Prześlij opinię

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i mogą stać się niezwykle pomocne w doskonaleniu naszej pracy.

Formularz