Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ciemność" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-75 z 75
Tytuł:
Jak mówić o Bogu w postateistycznym świecie? Analiza myśli Dietricha Bonhoeffera i jej implikacji dla wiary katolickiej
How to speak about God in the post-Soviet world? Analysis of Dietrich Bonhoeffer’s thought and its implications for the Catholic faith
Autorzy:
Laskowska, Ewa
Tematy:
chrześcijaństwo
Bóg
Bonhoeffer
postateizm
ciemność
Chrystianity
God
postatheizm
darkness
Pokaż więcej
Wydawca:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomiędzy światłem i ciemnością
In between the light and the darkness
Autorzy:
Kozłowski, D.
Tematy:
światło architektury
światło wewnętrzne
ciemność architektury
light of architecture
internal light
darkness of architecture
Pokaż więcej
Wydawca:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Architektonicznego. Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
Data publikacji:
2006
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie zaskoczyła / nie przyłapała”. Narracyjne uzasadnienie nowego tłumaczenia J 1,5
„And the light shines in the darkness, and the darkness has not surprised / caught it”. A narrative justification of the new translation of Jn 1:5
Autorzy:
Grochowski, Zbigniew
Tematy:
światło
ciemność
Ewangelia wg św. Jana
Pojmanie Jezusa
light
darkness
Gospel of John
Arrest of Jesus
Pokaż więcej
Wydawca:
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu
Data publikacji:
2016-12
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Паэтыка ночы, зімы і сну ў Шляхціцы Завальні Я. Баршчэўскага
Poetics of night, winter and sleep in the “Nobleman Zawalni” by Jan Barszczewski
Poetyka nocy, zimy i snu w Szlachcicu Zawalni Jana Barszczewskiego
Autorzy:
Tychyna, Zosya
Tematy:
noc
zima
sen
śmierć
bajki
wspomnienie
ciemność
night
winter
dream
spirit
death
fairy tale
remembering
darkness
Pokaż więcej
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Data publikacji:
2005
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105). Teologiczna lektura idei światła w tradycjach Starego Testamentu
“Thy word is a lamp to my feet, and a light to my path” (Ps 119:105): A Theological Reading of the Idea of Light in the Traditions of the Old Testament
Autorzy:
DZIADOSZ, Ks. Dariusz
Tematy:
światło (światłość), ciemność, Biblia Hebrajska, cywilizacje Bliskiego Wschodu
light, darkness, the ancient Near East civilizations, Hebrew Bible
Pokaż więcej
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Data publikacji:
2020-01-12
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Artykuł
Tytuł:
Motyw światła i ciemności w mistyce Pseudo-Makarego
The Motif of Light and Darkness in the Mysticism of Pseudo-Macarius
Autorzy:
Uciecha, Andrzej
Tematy:
Pseudo-Makary
mistyka wczesnochrześcijańska
światło i ciemność
pneumatologia
Pseudo-Macarius
Symeon of Mesopotamia
early Christian mysticism
light and darkness
pneumatology
Pokaż więcej
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Data publikacji:
2016-07-14
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Światłość niestworzona w refleksji teologicznej Metropolity Surożskiego Antoniego (Blooma)
Uncreated Light in the Theological Reflection of Metropolitan Anthony of Sourozh (Bloom)
Autorzy:
Saszko, Irena
Tematy:
Światłość niestworzona
ciemność
przebóstwienie
osoba ludzka
Boskie Energie
nabożeństwa prawosławne
Jutrznia
Wieczernia
Uncreated Light
darkness
deification
the human person
Divine Energies
Lauds
Vespers
Orthodox celebrations
Pokaż więcej
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Data publikacji:
2019-11-07
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-75 z 75

    Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki cookie wykorzystywane są do obsługi i zarządzania stroną internetową oraz umożliwiają korzystanie z jej usług. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

    Prześlij opinię

    Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i mogą stać się niezwykle pomocne w doskonaleniu naszej pracy.

    Formularz