Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Prawo"" according to the criterion: Subject


library suggestion
Full title:
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Publisher:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Publication:
8 wydanie, stan prawny na 25 lutego 2019 r
Publication Year:
2019
Publication series:
Przepisy z Wprowadzeniem
Subject:
Prawo autorskie
Prawo międzynarodowe
Opracowanie
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Genere / Form:
Książki
Publikacje fachowe
UDC:
347.78 (438)
Books
library suggestion
Full title:
Prawo nieruchomości : zbiór przepisów / [redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński]
Publisher:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Publication:
9. wydanie, stan prawny na 25 kwietnia 2019 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2019 r
Publication Year:
2019
Publication series:
Seria z Paragrafem
Subject:
Księgi wieczyste
Nieruchomości
Prawo gospodarki nieruchomościami
Prawo lokalowe
Prawo zagospodarowania przestrzennego
Służebności (prawo)
Użytkowanie wieczyste
Wspólnota gruntowa
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Genere / Form:
Książki
Publikacje fachowe
Ustawa
Content:
Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych
UDC:
347.235 (438)
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form