Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Instytucje społeczne" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ku kulturze dialogu : geneza i dzień dzisiejszy dialogu społecznego w Polsce / Sławomir Adamczyk, Jan Czarzasty, Juliusz Gardawski, Piotr Grzebyk, Barbara Surdykowska, Mateusz Szymański ; redakcja Juliusz Gardawski, Barbara Surdykowska ; [redakcja merytoryczna Czesław Kliszko] ; Rada Dialogu Społecznego, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES SGH
Wydawca:
Warszawa : Biuro Rady Dialogu Społecznego
Rok wydania:
2019
Temat:
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
Dialog społeczny
Gospodarka
Instytucje społeczne
Polityka publiczna
Praca
Prawo pracy
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
UKD:
331.107
352/353.072
349.2 (438)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie powstania narodowe - w 85. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego : XVIII Tarnogórska Sesja Naukowa / pod red. Marka Wrońskiego ; Instytut Tarnogórski. Muzeum Insytutu Tarnogórskiego
Wydawca:
Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum
Rok wydania:
2006
Seria:
Tarnogórskie Sesje Naukowe ; t. 19
Temat:
Ruchy społeczne - Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
94(438)
323.2/.3 (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie powstania narodowe - w 85. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego : XIX Tarnogórska Sesja Naukowa, Tarnowskie Góry 2006 / pod red. Marka Wrońskiego ; Instytut Tarnogórski i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego
Wydawca:
Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Tarnogórskie Sesje Naukowe ; t. 20
Temat:
Ruchy społeczne - Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
94(438)
323.2/.3 (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy warto myśleć o przyszłości = Is it worth thinking about the future / Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN
Wydawca:
Warszawa : "Elipsa"
Rok wydania:
1996
Temat:
Prognozy
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
316.4
001.18 (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O kulturze współżycia : rozważania i propozycje / Zygmunt Mysłakowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1969
Temat:
Etyka
Socjobiologia
Wychowanie
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
37.091
159.9
17
316.47
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy : postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL / red. Jarosław Neja ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2005
Seria:
Konferencje IPN ; t. 25
Temat:
Polityka
Robotnicy
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
316.344 -057.2
316.64 (438) "1944/1989" (06)
94(438).083*
323 (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku w latach 1900-1907 / Stefania Mazurek
Wydawca:
Opole : Instytut Śląski
Rok wydania:
1969
Seria:
Komunikaty / Instytut Śląski w Opolu. Seria Zwykła ; nr 68
Temat:
Organizacje kobiece - Polska - 1901-1914 r.
Śląsk, Górny - organizacje - 1901-1914 r.
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
94(438).07
323.2/.3
316.346.2-055.2
061.2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klub Miliarderów : jak bogacze ukradli nam piłkę nożną / James Montague ; przekład Jakub Janik
Wydawca:
Kraków : "Znak"
Rok wydania:
2018
Seria:
Znak Horyzont
Temat:
Elita ekonomiczna
Kluby piłkarskie
Piłka nożna
Polityka
Własność
Kultura fizyczna i sport
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Reportaż
UKD:
796.332
061.2
316.334.3
316.344-058.32 (047)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od Wiosny Ludów do powstań śląskich : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego ; [aut. Borkowska Elżbieta i in.] ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Wydawca:
Bytom : MG
Rok wydania:
1998
Temat:
Powstania śląskie (1919-1921)
Świadomość narodowa - Polska - 19-20 w.
Wiosna Ludów - Polska
Górny Śląsk
Historia
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
94(438).072 "1848"
94(438).081 "1919/1921"
316.64 (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej / [red. nauk. Zofia Stefanowska]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1973
Temat:
Cudzoziemcy - Polska
Ksenofobia - Polska
Postawy - Polska
Naród
Polska - kultura - historia
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
94(438) -054.6
008
316.356.4
323.12
316.64 (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej / Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
2000
Temat:
Organizacje
Prawo bilansowe
Rachunkowość
Wspólnota mieszkaniowa
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Zawartość:
Zawiera także teksty aktów prawnych
UKD:
346.52
351.778.5
061.2 (438)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna : obywatelskość, polityka, lokalność / pod red. Anety Gawkowskiej, Piotra Glińskiego i Artura Kościańskiego ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Rok wydania:
2005
Temat:
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - od 1989 r.
Więź społeczna - Polska - od 1989 r.
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
316.32
316.47 (438)
005.745(06) (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Górny Śląsk i Pomorze dwa symbole niezależności Drugiej Rzeczypospolitej : materiały VI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu zorganizowanego w Bytomiu w dniu 18 maja 1994 roku : praca zbiorowa / pod red. Mariana Mroczki ; Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Wydawca:
Bytom : MG
Rok wydania:
1996
Temat:
Świadomość społeczna - Polska - 1918-1939 r.
Śląsk, Górny - a Pomorze - 1918-1939 r.
Pomorze - 1918-1939 r.
Górny Śląsk
Pomorze
Historia
Polityka, politologia, administracja publiczna
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
94(438).081
316.64 (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy / pod red. Barbary Fijałkowskiej i Arkadiusza Żukowskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Oddział w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wydawca:
Warszawa : "Elipsa"
Rok wydania:
2002
Temat:
Euroregiony
Globalizacja
Mniejszości narodowe - Europa - od 1989 r.
Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r.
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
32
339.92
316.347 (4) "1989/..."
316.334.2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna / pod red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej
Wydawca:
Katowice : Wydaw. UŚ
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1749
Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 1506-5790 ; t. 2
Temat:
Świadomość narodowa - Polska - 20 w.
Antropologia społeczna
Regionalizm
Regiony przygraniczne
Stosunki etniczne
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
316.334.5
316.64
316.347
316.7 "19"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog społeczny i jego konteksty / redakcja naukowa Kazimierz W. Frieske, Iwona Zakrzewska
Wydawca:
Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego
Rok wydania:
2020
Temat:
Demokracja deliberatywna
Dialog społeczny
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
UKD:
352/353.072
316.334.2
316.334.3 (438)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń miasta jako miejsce identyfikacji mieszkańców / red. nauk. Wojciech Świątkiewicz i Michał Lubina ; [aut. Henryk Mercik i in.]
Wydawca:
Ruda Śląska : Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
Rok wydania:
2003
Seria:
Ruda Śląska : tradycja i teraźniejszość dla przyszłości
Temat:
Świadomość społeczna - Polska - 19-20 w.
Ruda Śląska (woj. śląskie)
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Książki
Materiały konferencyjne
UKD:
316.334.56
316.64 (438) "18/19" (06)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Śląsk - etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność / pod redakcją Barbary Bazielich ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych. Katedra Etnologii
Wydawca:
Wrocław : "Sudety"
Rok wydania:
1995
Temat:
Świadomość narodowa - Polska
Folklor
Śląsk - kultura
Śląsk
Socjologia i społeczeństwo
Etnologia i antropologia kulturowa
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Materiały konferencyjne
UKD:
316.35 -054
316.64
321.1
39 (438) (06)
94(438)
008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo pracy i ZUS w instytucjach kultury : świadczenia dla pracowników, czas pracy, choroby i składki : uchroń się przed kontrolą PIP i korektami ZUS / Bogdan Majkowski, Michał Culepa, Joanna Kaleta, M. Gąsiorowska
Wydawca:
Warszawa : "Wiedza i Praktyka"
Rok wydania:
2016
Seria:
Profesjonalne Publikacje dla Instytucji Kultury
Temat:
Instytucje kultury - praca - prawo - Polska
Ubezpieczenia społeczne - prawo - Polska
Prawo pracy
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Poradnik
UKD:
349.2
349.3:364.3
351.85 (438)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej : materiały konferencji naukowej "Historia regionalna-jej miejsce w świadomości społecznej", Toruń 6-7 kwietnia 1990 r / [red. i oprac. Czesław Niedzielski ; Toruńskie Towarzystwo Kultury, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie]
Wydawca:
Ciechanów ; Toruń : Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace KODRTK 0860-4134 ; nr 7
Temat:
Regionalizm - Polska
Świadomość społeczna - Polska
Historiografia
Polska
Historia
Gatunek / Forma:
Książki
UKD:
930.1 (438) (091)
94 (438) (1-21)
316.64 (438) "19" (06)
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w tym, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Prześlij opinię

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i mogą stać się niezwykle pomocne w doskonaleniu naszej pracy.

Formularz