Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Przemoc kobiet wobec mężczyzn" according to the criterion: Subject


library suggestion
Full title:
Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku w latach 1900-1907 / Stefania Mazurek
Publisher:
Opole : Instytut Śląski
Publication Year:
1969
Publication series:
Komunikaty / Instytut Śląski w Opolu. Seria Zwykła ; nr 68
Subject:
Organizacje kobiece - Polska - 1901-1914 r.
Organizacje
Górny Śląsk
Genere / Form:
Książki
UDC:
94(438).07
323.2/.3
316.346.2-055.2
061.2
Discipline and approach:
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Na partyzancki poszły bój... 1939-1945 / Barbara Matusowa ; oprac. Stanisława Młodożeniec-Warowna
Publisher:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Publication:
Wyd. 2
Publication Year:
dr. 1970
Subject:
Bataliony Chłopskie
II wojna światowa (1939-1945)
Wojna partyzancka
Kobieta
Polska
Genere / Form:
Książki
UDC:
94(438).082.21
929-052 (438) "1939/1945"
Discipline and approach:
Biologia
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Dzieje pięknej Bitynki : opowieść o życiu Zofii Wittowej-Potockiej (1760-1822) / Jerzy Łojek
Publisher:
Warszawa : "Pax"
Publication:
Wyd. 2 poszerz
Publication Year:
1972
Subject:
Potocka, Zofia (1760-1822)
Arystokracja
Kobieta
Polska
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).06
94(438).07
008
929-052 "17/18"
Discipline and approach:
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Biologia
Books
library suggestion
Full title:
Kobiety świata antycznego : wybór tekstów autorów greckich i rzymskich / oprac., wstępem i komentarzem opatrzyła Lidia Winniczuk
Publisher:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Publication Year:
1973
Subject:
Kobieta
Starożytna Grecja
Starożytny Rzym
Genere / Form:
Proza
Książki
Literatura łacińska
Antologia
Cultural area:
Literatura grecka
UDC:
94(37)
94(38)
39
821.143-82
821.124-82
Discipline and approach:
Biologia
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Archeologia
Books
library suggestion
Full title:
Kufer Kasyldy czyli Wspomnienia z lat dziewczęcych / wybór z pamiętników XVIII-XIX w. dokonały Danuta Stępniewska, Barbara Walczyna ; [wstęp i noty biogr. Maria Dernałowicz ; il. Karol Syta]
Publisher:
Warszawa : "Nasza Księgarnia"
Publication Year:
1974
Subject:
Kobieta
Polska
Genere / Form:
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Książki
Antologia
Pamiętniki i wspomnienia
Cultural area:
Literatura polska
UDC:
821.162.1-3
94(438).06
94(438).07
008
929-051 (438) "17/18"
Discipline and approach:
Biologia
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Kobieta w islamie / Wiebke Walther ; [z niem. przeł. Janina Szymańska]
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Publication Year:
1982
Publication series:
Wizerunek Kobiety
Subject:
Kobieta
Islam
Genere / Form:
Książki
UDC:
316.346.2-055.2 (5) (6)
94(5)
94(6)
28 "06/19" (084.11)
Discipline and approach:
Religia i duchowość
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Sercem i orężem ojczyźnie służyły : Emilia Plater i inne uczestniczki Powstania Listopadowego 1830-1831 / Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa
Publisher:
Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej
Publication Year:
1982
Subject:
Plater, Emilia (1806-1831)
Powstanie listopadowe (1830-1831)
Kobieta
Polska
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07 -055.2
355.4 (438) (47+57)
929-052 (438) "18"
Discipline and approach:
Biologia
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Dwa wrześnie / Halina Krahelska
Publisher:
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Publication Year:
1983
Subject:
Krahelska, Halina (1886-1945)
II wojna światowa (1939-1945)
Kobieta
Polska
Genere / Form:
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Książki
Pamiętniki i wspomnienia
Cultural area:
Literatura polska
UDC:
94(438).082.1
94(438).082.2
929-051 "19"
Discipline and approach:
Biologia
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Kufer Kasyldy czyli Wspomnienia z lat dziewczęcych / wyboru pamiętników XVIII-XIX w. dokonały Danuta Stępniewska i Barbara Walczyna ; [wstęp i noty biograficzne Maria Dernałowicz; il. Karol Syta]
Publisher:
Warszawa : "Nasza Księgarnia"
Publication:
Wyd. 2
Publication Year:
1983
Subject:
Kobieta
Polska
Genere / Form:
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Książki
Antologia
Pamiętniki i wspomnienia
Cultural area:
Literatura polska
UDC:
821.162.1-3
94(438).06
94(438).07
008
929-051 (438) "17/18"
Discipline and approach:
Biologia
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Zaryzykować życie : świadectwa z życia sióstr / [wybór Stanisław Klimaszewski ; tł. tekstów włoskich Anna Gryczyńska]
Publisher:
Warszawa : Wydaw. Księży Marianów
Publication Year:
1988
Subject:
Zakony żeńskie
Kobieta
Genere / Form:
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Książki
Antologia
Pamiętniki i wspomnienia
UDC:
27-788/-789 -055.2
929-052 (100) "19"
Discipline and approach:
Religia i duchowość
Socjologia i społeczeństwo
Books
library suggestion
Full title:
Rycerki i samarytanki / Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa
Publisher:
[Warszawa] : Wydaw. Min. Obrony Narodowej
Publication Year:
[1988]
Subject:
Politycy
Wojsko
Kobieta
Polska
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).02
94(438).07
355
929-052 -055.2 (438) "09/18"
Discipline and approach:
Polityka, politologia, administracja publiczna
Bezpieczeństwo i wojskowość
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form