Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Sylwetki Działaczy Śląskich" according to the criterion: Title


library suggestion
Full title:
Bolesław Surówka, dziennikarz, krytyk teatralny / Celestyn Kwiecień
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1985
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Surówka, Bolesław (1905-1980)
Dziennikarze
Śląsk
Polska
Historia
Media i komunikacja społeczna
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).081
94(438).083*
929-052 (438) "19"
Books
library suggestion
Full title:
Michał Grażyński : 1890-1965, wojewoda śląski / Władysław Zieliński
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1986
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Grażyński, Michał (1890-1965)
Urzędnicy - Polska - 20 w.
Górny Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).081
94(438).083*
929-052 "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Ludwik Kobiela 1897-1945, nauczyciel, literat / Marian Piegza
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1982
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Kobiela, Ludwik (1897-1945)
Nauczyciele - Polska - 20 w.
Pisarze polscy
Śląsk
Literaturoznawstwo
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07
94(438).083*
37
929
Books
library suggestion
Full title:
Wincenty Styczyński, lekarz, działacz niepodległościowy (1872-1922) / Krzysztof Brożek
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1985
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Styczyński, Wincenty (1872-1922)
Lekarze - Polska - 19-20 w.
Górny Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
614.25 (438)
94(438).07
94(438).081
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Zdzisław Hierowski : krytyk, historyk, tłumacz : (1911-1967) / Mirosław Fazan
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1985
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Hierowski, Zdzisław (1911-1967)
Krytyka literacka
Śląsk - kultura - 1944-1989 r.
Polska
Literaturoznawstwo
Genere / Form:
Książki
UDC:
821.162.1(091)
929-052 (438) "19"
Books
library suggestion
Full title:
Konstanty Wolny, marszałek Sejmu Śląskiego : 1877-1940 / Jadwiga Murzyn
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1984
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Wolny, Konstanty (1877-1940)
Sejm Śląski - biografie
Parlamentarzyści
Polska
Górny Śląsk
Polityka, politologia, administracja publiczna
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07
94(438).081
929-052 "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Henryk Jarczyk (1889-1949) : lekarz, działacz niepodległościowy, społecznik / Krzysztof Brożek
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1983
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Jarczyk, Henryk (1889-1949)
Lekarze - Polska - 20 w.
Górny Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
614.25
94(438).07
94(438).081
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Norbert Bonczyk : poeta i działacz narodowy : 1827-1893 / Mirosław Fazan
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1988
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Bonczyk, Norbert (1837-1893)
Duchowieństwo katolickie
Pisarze polscy
Polska
Górny Śląsk
Religia i duchowość
Literaturoznawstwo
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
821.162.1(091)
94(438).072
008
929-052 (438) "18"
Books
library suggestion
Full title:
Jerzy Ziętek : 1901-1985 : generał, wojewoda, mąż stanu / Andrzej Topol
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1986
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Ziętek, Jerzy (1901-1985)
Wojsko
Śląsk
Polska
Historia
Bezpieczeństwo i wojskowość
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).081
94(438).083*
355
929-052 (438) "19"
Books
library suggestion
Full title:
Stanisław Ligoń, patron katowickiej rozgłośni Polskiego Radia : (1879-1954) / Celestyn Kwiecień
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1985
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Ligoń, Stanisław (1879-1954)
Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07
94(438).083*
008 "19"
7.096
929-052 "18/19" (438)
Books
library suggestion
Full title:
Józef Wieczorek (1893-1944) górnik, działacz robotniczy, poseł komunistyczny / Jan Kantyka
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1985
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Wieczorek, Józef (1893-1944)
Komunistyczna Partia Polski
Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07
94(438).082
929-052 (438)
Books
library suggestion
Full title:
Maksymilian Wilimowski, lekarz, działacz niepodległościowy i społeczny : (1886-1951) / Krzysztof Brożek
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1984
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Wilimowski, Maksymilian (1886-1951)
Lekarze - Polska - 20 w.
Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
614.25 (438)
94(438).07
94(438).081
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Wilhelm Kubsz (1911-1978) : pierwszy kapelan Ludowego Wojska Polskiego / Andrzej Topol
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1983
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Kubsz, Wilhelm Franciszek (1911-1978)
Duchowieństwo katolickie
Kapelani wojskowi
Polska
Religia i duchowość
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
27-722.5
356.3
929-052 (438) "19"
Books
library suggestion
Full title:
Józef Wajda : 1849-1923, ksiądz, poseł, działacz społeczno-narodowy / Paweł Porwoł
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1986
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Wajda, Józef (1849-1923)
Politycy
Duchowieństwo katolickie
Polska
Górny Śląsk
Polityka, politologia, administracja publiczna
Religia i duchowość
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07
94(438).081
323.1
27-722.5 (438)
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Teodor Kulik, dowódca powstańczy, działacz narodowy i społeczny : (1895-1975) / Andrzej Kornecki
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1985
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Kulik, Teodor (1895-1975)
Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).081
94(438).083*
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Oskar Zawisza : 1878-1933, ksiądz, historyk, folklorysta, poeta, kompozytor, dyrygent / Alina Kopoczek
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1986
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Zawisza, Oskar (1878-1933)
Śląsk Cieszyński
Historia
Kultura i sztuka
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07
94(438).081
008
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Franciszek Morawski (1847-1906), przywódca ruchu socjalistycznego w zaborze pruskim / Władysław Zieliński
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1983
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Morawski, Franciszek (1847-1906)
Socjalizm
Śląsk
Polska
Historia
Polityka, politologia, administracja publiczna
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).072
329 (438)
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Ludwik Dubiel : pedagog, etnograf, działacz społeczny, popularyzator kultury : 1910-1974 / Andrzej Kornecki
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1989
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Dubiel, Ludwik (1910-1974)
Nauczyciele - Polska - 20 w.
Etnografowie
Śląsk - kultura - 20 w.
Polska
Etnologia i antropologia kulturowa
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).081
94(438).083*
39
929-052 (438)
Books
library suggestion
Full title:
Wojciech Korfanty 1873-1939, polski komisarz plebiscytowy i dyktator III powstania śląskiego / Władysław Zieliński
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication:
Wyd. 2
Publication Year:
1983
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Korfanty, Wojciech (1873-1939)
Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).081
929-052 (438) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Józef Szafranek : ksiądz, pedagog, działacz narodowy, krzewiciel kultury i oświaty (1807-1874) / Janusz Wycisło
Publisher:
Katowice : Katowickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Publication Year:
1990
Publication series:
Sylwetki Działaczy Śląskich
Subject:
Szafranek, Józef (1807-1874)
Duchowieństwo katolickie
Polska
Górny Śląsk
Religia i duchowość
Historia
Genere / Form:
Książki
Biografia
UDC:
94(438).07
929-052 (438) "18"
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form