Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej" according to the criterion: Author


Showing 1-1 from 1 results
library suggestion
Full title:
Ku kulturze dialogu : geneza i dzień dzisiejszy dialogu społecznego w Polsce / Sławomir Adamczyk, Jan Czarzasty, Juliusz Gardawski, Piotr Grzebyk, Barbara Surdykowska, Mateusz Szymański ; redakcja Juliusz Gardawski, Barbara Surdykowska ; [redakcja merytoryczna Czesław Kliszko] ; Rada Dialogu Społecznego, Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES SGH
Publisher:
Warszawa : Biuro Rady Dialogu Społecznego
Publication Year:
2019
Subject:
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych
Dialog społeczny
Gospodarka
Instytucje społeczne
Polityka publiczna
Praca
Prawo pracy
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Genere / Form:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
UDC:
331.107
352/353.072
349.2 (438)
Books
    Showing 1-1 from 1 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

    Feedback

    Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

    Feedback form