Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Chłopi"" according to the criterion: Subject


library suggestion
Full title:
"Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Publication:
Wydanie 3
Publication Year:
1987
Publication series:
Biblioteka Analiz Literackich 0519-7929 30
Subject:
Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925). Chłopi
Powieść
Literatura polska
Chłopi
Literaturoznawstwo
Genere / Form:
Książki
UDC:
821.162.1(091)-3 "19"
Books
library suggestion
Full title:
Na drogach kultury ludowej : rozprawy i studia / Stanisław Pigoń ; wybór i oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki
Publisher:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Publication Year:
1974
Subject:
Chłopi - kultura - Polska - 20 w.
Literatura
Literaturoznawstwo
Genere / Form:
Książki
Literatura ludowa
Literatura polska
UDC:
821.162.1(091) "18/19"
398 (438)
94(438)
323.3-058.14 (438)
Books
library suggestion
Full title:
O rzeźniku Gracy, zmowie tworkowskiej i powstaniu chłopskim w 1811 r. / Stanisław Michalkiewicz
Publisher:
Katowice : Śląski Instytut Naukowy
Publication Year:
1985
Publication series:
Śląskie Epizody Historyczne
Subject:
Ruchy i organizacje chłopskie - Polska - 19 w.
Chłopi
Górny Śląsk
Polska
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Genere / Form:
Książki
UDC:
94(438).072
316.343:63-051 (438) "18"
Books
library suggestion
Full title:
Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 4, Dezorganizacja i reorganizacja w Polsce / William I. Thomas, Florian Znaniecki ; tł. Irena Wyrzykowska
Publisher:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Publication Year:
1976
Subject:
Polacy za granicą
Chłopi
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Genere / Form:
Książki
UDC:
323.3-058.14
314.15-026.49
316 (4) (73) (=162.1) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 1, Organizacja grupy pierwotnej / William I. Thomas, Florian Znaniecki ; tł. Maryla Metelska ; uwagi wstępne Józef Chałasiński, Jan Szczepański
Publisher:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Publication Year:
1976
Subject:
Polacy za granicą
Chłopi
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Genere / Form:
Książki
UDC:
323.3-058.14
314.15-026.49
316 (4) (73) (=162.1) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Chłop polski w Europie i Ameryce. T. 5, Organizacja i dezorganizacja w Ameryce / William I. Thomas, Florian Znaniecki ; tł. Anna Bartkowicz
Publisher:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Publication Year:
1976
Subject:
Polacy za granicą - socjologia - Stany Zjednoczone
Chłopi
Polska
Socjologia i społeczeństwo
Genere / Form:
Książki
UDC:
323.3-058.14
314.15-026.49
316 (4) (73) (=162.1) "18/19"
Books
library suggestion
Full title:
Studia nad położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej na Śląsku w XVI w. / Roman Heck ; Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii i Katedra Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Publisher:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Year:
1959
Subject:
Chłopi - historia
Rolnictwo - Polska - 16 w.
Śląsk
Historia
Genere / Form:
Książki
UDC:
323.3-058.14 (438) (091)
94(438).03
94(438).04
338.43 (091) "15"
Books
library suggestion
Full title:
Montaillou, wioska heretyków 1294-1324 / Emmanuel Le Roy Ladurie ; przeł. Ewa Dorota Żółkiewska
Publisher:
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Publication Year:
1988
Subject:
Życie codzienne - Francja - 13-14 w.
Katarzy
Chłopi
Montaillou (Francja) - 13-14 w.
Francja
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Genere / Form:
Książki
UDC:
94(44) "12/13"
323.3-058.14
39
27-87 (44) "12/13"
Books
library suggestion
Full title:
W kręgu mitów polskich / Franciszek Ziejka
Publisher:
Kraków : Wydaw. Literackie
Publication Year:
1977
Subject:
Wyspiański, Stanisław (1869-1907). Wesele
Literatura
Chłopi
Polska - 18-19 w.
Polska
Literaturoznawstwo
Historia
Socjologia i społeczeństwo
Genere / Form:
Proza
Książki
Literatura polska
Cultural area:
Literatura polska
UDC:
821.162.1(091) "18/19"
94(438)
323.3-058.14 (438) "17/18"
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

Feedback

Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

Feedback form